Panoramabild

Kontakta oss

BetonghusArkitekten
Jan Moeschlin Arkitektkontor

Tel: 031-703 71 37
Mobil: 0709-85 11 97

fax: 031-703 71 01

Postadress: Skårs Led 3, 412 63 Göteborg

e-post: jan@betonghusarkitekten.se

www.betonghusarkitekten.se

Detta är BetonghusArkitekten

Jag är arkitekt med examen från Chalmers Tekniska Högskola
som tidigt specialiserade mig på att rita och projektleda byggen
av privatvillor.

Min far den Schweiziske arkitekten Rudolf Moeschlin
har inspirerat mig mycket och genom honom fick jag inblickar i
hur arkitekter i mellaneuropa arbetar. Där är arkitekterna en starkare aktör än i Sverige. De är med och håller i hela byggprocessen från skisser till färdigt hus. Genom att ta
ansvar för projektutveckling vill jag visa att det går att bygga
smart, prisvärt och med hög kvalitet även i mindre projekt.
När arkitekten tar ansvar och leder projektet och bygget ända
in i mål skapas förutsättningar för att den eftersträvade
kvaliteten också blir slutresultatet.

Under femton års tid har jag byggt hundratals vackra och välbyggda hus med i stort sett alla på marknaden tillgängliga byggtekniker. När jag så fick i uppdrag att bygga ett
värmelagrande och tungt stenhus hade jag förmånen att träffa
och samarbeta med betongmäster Leif Andersson. Under hela byggtiden fick jag mycket positiva reaktioner från de olika hantverkarna över hur bra det var att bygga med gjutna betongväggar.

Jag är övertygad om att detta är en byggmetod som är helt rätt
i en tid när vi efterfrågar beprövade och kvalitetssäkrade konstruktioner med små värmeförluster och ett minimalt behov
av underhåll. Det var då jag bestämde mig för att ta fram en serie betonghus med enastående kvaliteter.

Ring gärna så berättar jag mer om vår byggteknik och vad vi kan erbjuda er.

Se även hemsida för Jan Moeschlin Arkitektkontor www.moeschlinarkitekt.se

Jan Moeschlin
Arkitekt CTH / MSA

Betonghusarkitekten Arkitekt Jan Moeschlin
    Fotograf: Charlotte GadBetonghusarkitekten Arkitekt Jan Moeschlin
    Fotograf: Charlotte Gad
rolex replica fake omega rolex replica sale rolex replica uk breitling replica sale